Digitalni brojač proizvoda Tip:CO60-5Dzel

Brojači/Counter služe za brojanje proizvoda na pokretnoj traci pomoću foto ili indunktivnog senzora.
Displej emituje vrednost izbrojanog impulsa.
Displej velikog formata za industriju, proizvodne linije.


Tip: CO60-5D zel
Cena brojača: 120euro + pdv

SKU: CO60-5D zel Category: