- Displeji sa strujnim i naponskim ulazom

Displej sa strujnim ulazom 4-20mA STRU100-3D

- Displeji za kolske vage

Displej za kolsku vagu VA60-5D

- Displeji za kolske vage

Displej za kolsku vagu VA100-5D

- Displeji za kolske vage

Displej za kolsku vagu VA150-5D

- Displeji za kolske vage

Displej za kolsku vagu VA200-5D

- Digitalni brojaci counter

Induktivni Senzor NPN <4mm

- Digitalni brojaci counter

Fotoćelija REFLEKTIVNA NPN do 1m

- Digitalni merač temperature za magacine

Digitalni merač temperature za magacine – DMT100

- Digitalni merač temperature za magacine

Digitalni merač temperature za magacine – DMT150

- Digitalni merač temperature za magacine

Digitalni merač temperature za magacine – DMT200

- Displeji sa strujnim i naponskim ulazom

Displej sa strujnim ulazom 4-20mA STRU100-4D

- Displeji sa strujnim i naponskim ulazom

Displej sa strujnim ulazom 4-20mA STRU150-4D