LED DISPLEJI ZA CENE GORIVA
visine brojeva 200mm

Displeji za cene goriva.
Podešavanje sa RF daljinskim
Automatska regulacija svetlosti led displeja
Vidljivo i danju i na dnevnim uslovima

LED DISPLEJI ZA CENE GORIVA
visine brojeva 250mm

Displeji za cene goriva.
Podešavanje sa RF daljinskim
Automatska regulacija svetlosti led displeja
Vidljivo i danju i na dnevnim uslovima