VISINA BROJEVA 200mm

Visina brojeva 200mm
Naftni derivati u 3-5redova.
Jednostrana/dvostrana varijanta.
Podešavanje sa RF daljinskim
Vidljivo i danju Automat. regulacija intenziteta Displeji za gorivo – Displeji za naftne derivate – Table za benzin – Displeji za cene goriva – Led displeji za cene goriva – Displej za benzin

VISINA BROJEVA 250mm

Visina brojeva 250mm
Naftni derivati u 3-5redova.
Jednostrana/dvostrana varijanta.
Podešavanje sa RF daljinskim
Vidljivo i danju Automat. regulacija intenziteta Displeji za gorivo – Displeji za naftne derivate – Table za benzin – Displeji za cene goriva – Led displeji za cene goriva – Displej za benzin