LED DISPLEJI MANJIH DIMENZIJA – MANJI DISPLEJI

Digitalni displeji manjih dimenzija do 1m širine.
Emituju putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum.

DISPLEJI SA ANIMACIJOM – MULTI LINE – NOVO

Digitalni displeji sa višerednim tekstom ispisa.
Emituju putujući tekst, statični tekst, animacije,
tačno vreme, datum. Displej za reklame – digitalni led displej – digitalni led displeji, informacioni displej.

JEDNOREDNI LED DISPLEJI – SINGLE LINE

Digitalni displeji sa jednorednim tekstom ispisa.
Emituju putujući tekst, statični tekst, tačno vreme, datum.

RGB DIGITALNI LED DISPLEJI – FULL COLOR

Digitalni displej u koloru. Emituju putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum.
Displeji u koloru – Full kolor displeji – Displeji u boji – Led displeji u boji – RGB led displeji – RGB full color display