DIGITALNI LED SATOVI SA VELIKIM BROJEVIMA

Emituje tačno vreme, datum i temperaturu.
Digitalni led satovi sa GPS antenom – GPS sinhronizacija.
Industrijski led satovi sa velikim brojevima.

INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SAT / ALARM

Služi za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena. Industriski digitalni sat alarm za hale i pogone – GPS kontrola – satovi sa zvučnom signalizacijom – sat sa sirenom

AUTOMAT ZA ŠKOLSKO ZVONO

Automatsko aktiviranje zvona u školama za početak i kraj školskih časova – Led sat za školu – Automatsko školsko zvono sa GPS antenom
Sat sa CE sertifikatom

MATIČNI (CENTRALNI) SAT SA SATNIM TERMINALIMA

Matični – Centralni Sat radi sa CLTERxx satnim terminalima i moguće ih povezati do 25kom. Emituje sat i datum. GPS sinhronizacija vremena sa satelita. Matični digitalni sat – Matični led sat – Centralni digitalni led sat – Matični/centralni sat GPS

digITALNI led sat sa bežičnom komUnikacijom

Serijski digitalni led sat sa podešavanje/ sinhronizacija tačnog vremena preko serijskog signala RS232. Mogućnost povezivanja na PC računar. Wireless komunikacija RF-UART RS232.