DISPLEJI ZA KOLSKE VAGE

Displeji za kolske vage u raznim veličinama. Moguće priključiti direktno na elektroniku za vage. Vidljivost sa većih razdaljina i pri dnevnim uslovima.
Displeji za kolske vage – displeji za vage – led displeji za vage

DIGITALNI BROJAČI / COUNTER

Digitalni brojač proizvoda za industriju
Ulaz NPN ili PNP senzor. Reset brojača pomoću tastera.
Brojači proizvoda na pokretnoj traci – Led brojač proizvoda u proizvodnji – Led Counter

DIGITALNI MERAČ TEMPERATURE ZA MAGACINE

Digitalni merač temperature je namenjen za merenje temperature, sa prikazom rezultata merenja na velikom displeju. Idealno rešenje za merenje temperature u: magacinima, hladnjačama, pogonima, itd.

DISPLEJI SA STRUJNIM I NAPONSKIM ULAZOM

Displeji za industriju.
Ulazni signali 4-20mA ili 0-10VDC.
Veliki brojevi, dobra vidljivost na veće razdaljine.

LED ZNAKOVI ZA FABRIČKE ULAZNE RAMPE

Dozvoli / Zabrani ulazak kroz rampu za fabrike i kolske vage.

BROJAČ RADNIH DANA BEZ POVREDE NA RADU

Brojač radnih dana bezbedno
provedeno na radnom mestu.
Semafor za povrede na radu.

 

DIGITALNI SISTEMI ZA INFORMISANJE

Služi za emitovanje tačnog vremena, datuma,
informacija na šalterima, preduzećima itd.

DISPLEJ ZA REDNI BROJ NA ŠALTERU

Služi za emitovanje rednog broja na šalteru.