Digitalni led displej 7x80RGB

Pomoću tastera, lako se odabere željena poruka preko daljinskog.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući, blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole, od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.

Šifra: 7x80RGB

Cena: 275 euro + pdv

Akcijska cena: 195 euro + pdv