Visine brojeva 250mm, 2reda x 5broja

Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije.

Šifra: BE250 2reda x 5broja

Za cene poslati upit na mail

SKU: BE Category: