Digitalni Led Sat TERMINAL CLTER200-4D

DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum.
Format vremena: HH:MM / DD.MM.
Digitalni sat dobija vreme (signal) sa Matičnog sata MS2016, pomoću širmovanog dvožilnog kabla.
Digitalne satove izrađujemo u jednostranoj i dvostranoj varijanti.

Tip: CLTER200-4D

Cena jednostranog sata: 235 euro + pdv

Cena obostranog sata: 389 euro + pdv

SKU: CLTER200-4D Kategorija: