Programator sa jednim kanalom paljenja – 1KAN

Napajanje: 12CDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).

Šifra: PROG-1

Cena: 28 euro/kom + pdv

SKU: PROG-1 Category: