Programator sa dva kanalom paljenja – 2KAN

Napajanje: 12VDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).

Šifra: PROG-2

Cena: 31 euro/kom + pdv

SKU: PROG-2 Category: