NSER100-5Bx6R+AL100 serijski displej, ulazni signal RS-232

Serijski led displej zea emitovanje podataka u pogonu sa satom-datum-temp i alarmnom funkcijom, ulazni signal RS-232


Tip: NSER100-5Bx6R+AL100
Cena: pitati za cenu

SKU: NSER100-5Rx6R+AL Category: