Industrijski Digitalni Led sat/alarm – AL300-4D

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum.
Format vremena: HH:MM / DD.MM.

AL300-4D dostupna JEDNOSTRANA ili OBOSTRANA varijanta

Sifra: AL300-4D

Cena jednostranog sata: 364 euro + pdv

Cena obostranog sata: 575 euro + pdv