Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL200-4D

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum.
Format vremena: HH:MM / DD.MM.

AL200-4D dostupna JEDNOSTRANA ili OBOSTRANA varijanta

Sifra: AL200-4D

Cena jednostranog sata: 265 euro + pdv

Cena obostranog sata: 413 euro + pdv