Digitalni Led Sat CL60-60sec sa sekundama u krug

DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum sa sekundama u krug.
Format vremena: HH:MM  /  DD.MM.

CL60-60sec dostupna JEDNOSTRANA ili OBOSTRANA varijanta

Šifra:CL60-60sec

Cena jednostranog sata: 260 euro + pdv

Cena obostranog sata: 410 euro + pdv

SKU: CL60-60sec Category: