Digitalni led sat CL100-8D vreme i datum u dva reda

DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum istovremeno.
Sat se najviše koristi na šalter službi, ulazak u preduzeće (fabriku), na portirnici itd.
Format vremena:
HH:MM
DD.MM.

Tip: CL100-8D

Cena jednostranog sata: 258 euro + pdv

Cena obostranog sata: 350 euro + pdv