Brojač radnih dana bez povreda na radu Tip:DANI-EXTR-150

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Digitalni semafor za emitovanje dana bez povrede na radu.

Start/stop i podešavanje pomoću RF daljinskog.
Mogući ispis logoa na displeju po zahtevu kupca!

Tip: DANI-EXTR-150

Cena: 420euro + pdv

SKU: DANI-EXTR-150 Kategorija: