Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedenih na radnom mestu Tip:DANI-150-4D

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Digitalni semafor za emitovanje dana bez povrede na radu.
Start/stop i podešavanje pomoću RF daljinskog.
Mogući ispis logoa na displeju po zahtevu kupca!


Tip: DANI-150-4D

Cena: pitati za cenu

SKU: DANI-150-4D Category: