Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedenih na radnom mestu Tip:DANI-150

Brojač DANI-150 se koristi u radnom kolektivu za brojanje dana bezbedno provedenih na radnom mestu.
Displej format: četiri sedmosegmentna broja od led idoda koji svetle.
Displej emituje dane (četiri brojeva) koji se inkrementiraju od 0-9980 (brojač broji dane sve dok se ne resetuje).

Tip: DANI-150

Cena displeja: 220 euro + pdv


SKU: DANI-150 Kategorija: