Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedenih na radnom mestu DANI-150

Brojač DANI-150 se koristi u radnom kolektivu za brojanje dana bezbedno provedenih na radnom mestu.
Displej format: četiri sedmosegmentna broja od led idoda koji svetle.
Displej emituje dane (četiri brojeva) koji se inkrementiraju od 0-9980 (brojač broji dane sve dok se ne resetuje).

Šifra: DANI-150

Cena displeja – jednostrani: 235 euro + pdv