Brojač radnih dana bez povreda na radu Tip:DANI-MIN2+CL

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Digitalni semafor za emitovanje dana bez povrede na radu.
Emituje još sat i datum i temperaturu okoline.

Start/stop i podešavanje pomoću RF daljinskog.
Mogući ispis logoa na displeju po zahtevu kupca!


Tip: DANI-MIN2+CL

Cena: pitati za cenu

SKU: DANI-MIN2+CL Category: