Brojač radnih dana bez povreda na radu Tip:DANI-HIP1

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Digitalni semafor za emitovanje dana bez povrede na radu.
Emituje još sat, datum i temperaturu.

Start/stop i podešavanje pomoću RF daljinskog.
Mogući ispis logoa na displeju po zahtevu kupca!

Tip: DANI-HIP1

Cena: pitati za cenu

SKU: DANI-HIP1 Category: