Alfanumerički displej ASER70-12T, serijski ulaz RS232

Led displej za industriju ASER70-10T, ulaz RS232
Mogućnost emitovanja: slova, brojeve i simbole
Prima podatke sa PC računara, PLC uređaja, ili mikrokontrolera

Tip: ASER70-12T

Cena kompleta: 255euro + pdv

SKU: ASER70-12T Category: