Serijski Digitalni led sat sa RS232 sinhronizacijom CLSER150-4D

DIGITALNI SAT emituje tačno vreme.
Format vremena: HH:MM
Sat računa vreme autonomno, a kad se vrši korekcija vremena, satu se pošalje aktuelno vreme sa PC računara, preko serijskog prenosa podataka RS232 ili RS485.

Tip: CLSER150-4D

Cena jednostranog: 188 euro + pdv

Cena obostranog: 277 euro + pdv

SKU: CLSER150-4D Kategorija: