GPS Modul + GPS Antena 2M

Automatsko podešavanje sata preko GPS signala sa satelita.
GPS sinhronizacija podrazumeva da zimsko i letnje vreme automatski se podešava, sinronizaciju vremena sat automatski vrši preko satelita. Elektronika GPS modula se nalazi unutar kućišta i kači se na glavnu elektroniku sata, dok aktivna GPS antena je izvan kućišta sata.
Dužina kabla GPS antene izvan kućišta: 2m

Tip: GPSmod+ant2M

Cena kompleta: 75 euro + pdv

SKU: GPSmod+ant2M Category: