Digitalni led displej 7×50, crvena MOD

Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući, blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole, od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija, crtanja sopstvenih logoa u programu.
Mogućnost programiranje po unapred definisamom režimu (schedule), automatski se displej uključuje na početak i isključuje na kraju radnog vremena.

Šifra: D-P7x50R

Cena: 74 euro + pdv

SKU: D-P7x50R Kategorija: