Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedenih na radnom mestu Tip:DANI-MIN

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Start/stop i podešavanje pomoću RF daljinskog.
Mogući ispis logoa na displeju po zahtevu kupca!

Tip: DANI-MIN

Cena: 360euro + pdv