- Digitalni sat – za sastanke/skupštinsku salu

Digitalni sat štoperica za skupštinsku salu