Categories

Digitalni brojač proizvoda

Opis i cenaAplikacija u GORENJE-TIKI Stara Pazova

Naveden displej ima veliki ugao vidljivosti, veliku svetlosnu jačinu, karakteri su formirani od led dioda prečnika 10mm. Ručni terminal je povezan sa digitalnim brojačem (vidi 1.sliku). Fotosenzor je montiran na pokretnu traku na kojem registruje proizvode (bojlere) daje impulse ručnom terminalu, koji broji impulse i pokazuje taj podatak na samom terminalu i salje digitalnom displeju isti podatak. Ručni terminal se nalazi u prostoriji gde je poslovođa, koji pritiskom na odgovarajući taster, može da resetuje brojač posle svake smene, resetuje na kraju dana ili da sumira ukupan broj proizvoda za jedan dan.

Veliki displej u pogonu emituje broj proizvoda
Senzor detektuje proizvode (bojlere)
Displej povezan za upravljačkom elektronikom i senzorom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>