Categories

Digitalna led štoperica – ŠT60-4D min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT60-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT60-4Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT60-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kutije:150mm,
Širina kutije:260mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 60mm x 33mm, jedan red led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (minuti 2broja i sekunde 2broja MM:SS). Minute podešavamo od 00-99min a sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) ili tastera podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo/zaustavljamo odbrojavanje. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i za to vreme aktivira izlazni rele (Radni kontakt od 10A/230VAC)
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Digitalna štoperica se podešava/upravlja pomoću daljinskog RF (wireless) ili po želji preko izvedenog provodnika sa izvodima za tastere sa radnim kontaktom (tasteri nisu u kompletu).

Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog relea: cca 8sec (kontinualno)
Montaža: montaža pomoću dve držača kukice na zid
Provodnik izlaznog releja je izveden preko dvozilnog kabla izvan kućišta štoperice.
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Digitalna led štoperica – ŠT100-4D min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT100-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT100-4Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT100-4Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 160mm
Širina kutije: 420mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 100mm x 55mm, jedan red dioda po segmentu
Boja led dioda: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (minuti 2broja i sekunde 2broja). Minute podešavamo od 00-99min a sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo odbrojavanje. Ako želimo da se zaustavi odbrojavanje pritisnemo D taster ponovo. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i isti tako aktivira i piezo sirenu. U kompletu je piezo sirena male snage.
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog alarma: cca 6puta po 1sec (isprekidano)
Štoperica je namenjena za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Montaža: montaža pomoću dve kukice na zid ili plafon
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Digitalna led štoperica – ŠT100-6D sat/min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT100-6D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT100-6Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT100-6Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 160mm
Širina kutije: 610mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 100mm x 55mm, jedan red dioda po segmentu
Boja led dioda: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (sati: 2broja, minuti 2broja i sekunde 2broja). Sate podešavamo od 00-99min a minute i sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo odbrojavanje. Ako želimo da se zaustavi odbrojavanje pritisnemo D taster ponovo. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i za to vreme aktivira izlazni rele (Radni kontakt od 10A/230VAC)
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Digitalna štoperica se podešava/upravlja pomoću daljinskog RF (wireless) ili po želji preko izvedenog provodnika sa izvodima za tastere sa radnim kontaktom (tasteri nisu u kompletu).

Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog relea: cca 8sec (kontinualno)
Montaža: montaža pomoću dve držača kukice na zid
Provodnik izlaznog releja je izveden preko dvozilnog kabla izvan kućišta štoperice.
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Digitalna led štoperica – ŠT150-4D min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT150-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT150-4Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT150-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kutije:210mm,
Širina kutije:570mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 150mm x 75mm, jedan red led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (minuti 2broja i sekunde 2broja MM:SS). Minute podešavamo od 00-99min a sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) ili tastera podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo/zaustavljamo odbrojavanje. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i za to vreme aktivira izlazni rele (Radni kontakt od 10A/230VAC)
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Digitalna štoperica se podešava/upravlja pomoću daljinskog RF (wireless) ili po želji preko izvedenog provodnika sa izvodima za tastere sa radnim kontaktom (tasteri nisu u kompletu).

Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog relea: cca 8sec (kontinualno)
Montaža: montaža pomoću dve držača kukice na zid
Provodnik izlaznog releja je izveden preko dvozilnog kabla izvan kućišta štoperice.
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Digitalni led štoperica – ŠT200-4D min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT200-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT200-4Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT200-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kutije:260mm,
Širina kutije:760mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 200mm x 115mm, dva reda led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (minuti 2broja i sekunde 2broja MM:SS). Minute podešavamo od 00-99min a sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) ili tastera podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo/zaustavljamo odbrojavanje. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i za to vreme aktivira izlazni rele (Radni kontakt od 10A/230VAC)
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Digitalna štoperica se podešava/upravlja pomoću daljinskog RF (wireless) ili po želji preko izvedenog provodnika sa izvodima za tastere sa radnim kontaktom (tasteri nisu u kompletu).

Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog relea: cca 8sec (kontinualno)
Montaža: montaža pomoću dve držača kukice na zid
Provodnik izlaznog releja je izveden preko dvozilnog kabla izvan kućišta štoperice.
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Digitalni led štoperica – ŠT250-4D min/sec

Opis i cenakod sata tipa ŠT250-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA ŠT250-4Dx1 ili
OBOSTRANA ŠT250-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kutije:310mm,
Širina kutije:920mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 250mm x 135mm, tri reda led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Kutija sata od eloksiranog aluminijuma, estetskog izgleda.
Ugao vidljivosti sata: 120° horizontalno

DIGITALNA ŠTOPERICA
Štoperica za merenje vremena unazad.
Štoperica služi za odbrojavanje vremena (minuti 2broja i sekunde 2broja MM:SS). Minute podešavamo od 00-99min a sekunde od 00-59sec. Na štoperici se pomoću daljinskog (u kompletu) ili tastera podese parametri za minute i sekunde zatim sa tasterom D startujemo/zaustavljamo odbrojavanje. Za reset treba pritisnuti C taster. Kad štoperica odbroji vreme na kraju šest puta blinkne i za to vreme aktivira izlazni rele (Radni kontakt od 10A/230VAC)
Vrednost podešenog vremena štoperica pamti i kad se isključen iz struje.
Digitalna štoperica se podešava/upravlja pomoću daljinskog RF (wireless) ili po želji preko izvedenog provodnika sa izvodima za tastere sa radnim kontaktom (tasteri nisu u kompletu).

Tehničke karakteristike:
Aktiviranje izlaznog relea: cca 8sec (kontinualno)
Montaža: montaža pomoću dve držača kukice na zid
Provodnik izlaznog releja je izveden preko dvozilnog kabla izvan kućišta štoperice.
U našim displejima koristimo isključivo napajanja tipa “Mean Well”
Napajanje: 220VAC, 50Hz šuko utičnica sa uzemljenjem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>