Categories

1. Visine brojeva 250mm, dva reda

Opis i cenaDispleji emituju cene naftnih derivata, pet cifara 888,88, dva reda, jednostrano
Tehničke karakteristike za displeje:
Tip led dioda na digitalnom displeju: OVALNA – OUTDOOR, vidljivost noću i na dnevnom svetlu:
horizontalna vidljivost: 110°
Po zahtevu ugrađujemo i žute, crvene, zelene, plave i bele led diode.
U kompletu su i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju)
Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
Visina brojeva koje izrađujemo:
visina brojeva: 250mm, 300mm, 400mm tri reda led su segmenti
Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije;
Displeji sa elektronikom rade autonomno, tj. treba samo obezbediti napajanje od 230VAC, 50Hz.

Visina 250mm, dva reda
Visina 250mm, dva reda

2. Visine brojeva 250mm, četiri reda

Opis i cenaDispleji emituju cene naftnih derivata, pet cifara 888,88, četiri reda, dvostrano
Tehničke karakteristike za displeje:
Tip led dioda na digitalnom displeju: OVALNA – OUTDOOR, vidljivost noću i na dnevnom svetlu:
horizontalna vidljivost: 110°
Po zahtevu ugrađujemo i žute, crvene, zelene, plave i bele led diode.
U kompletu su i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju)
Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
Visina brojeva koje izrađujemo:
visina brojeva: 250mm, 300mm, 400mm tri reda led su segmenti
Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije;
Displeji sa elektronikom rade autonomno, tj. treba samo obezbediti napajanje od 230VAC, 50Hz.

Visina brojeva 250mm
Visina brojeva 250mm

3. Visina brojeva 250mm, četiri reda

Opis i cenaDispleji emituju cene naftnih derivata, pet cifara 888,88, četiri reda, dvostrano
Tehničke karakteristike za displeje:
Tip led dioda na digitalnom displeju: OVALNA – OUTDOOR, vidljivost noću i na dnevnom svetlu:
horizontalna vidljivost: 110°
Po zahtevu ugrađujemo i žute, crvene, zelene, plave i bele led diode.
U kompletu su i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju)
Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
Visina brojeva koje izrađujemo:
visina brojeva: 250mm, 300mm, 400mm tri reda led su segmenti
Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije;
Displeji sa elektronikom rade autonomno, tj. treba samo obezbediti napajanje od 230VAC, 50Hz.

Visina brojeva 250mm
Visina brojeva 250mm
Visina brojeva 250mm

4. Visine brojeva 250mm, pet reda

Opis i cenaDispleji emituju cene naftnih derivata, pet cifara 888,88, pet reda, dvostrano
Tehničke karakteristike za displeje:
Tip led dioda na digitalnom displeju: OVALNA – OUTDOOR, vidljivost noću i na dnevnom svetlu:
horizontalna vidljivost: 110°
Po zahtevu ugrađujemo i žute, crvene, zelene, plave i bele led diode.
U kompletu su i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju)
Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
Visina brojeva koje izrađujemo:
visina brojeva: 100mm,150mm jedan red su segmenti
visina brojeva: 200mm, dva reda led su segmenti
visina brojeva: 250mm, 300mm, 400mm tri reda led su segmenti
Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije;
Displeji sa elektronikom rade autonomno, tj. treba samo obezbediti napajanje od 230VAC, 50Hz.

Visina brojeva 250mm
Visina brojeva 250mm
Visina brojeva 250mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>