Categories

BE200 Visine brojeva 200mm, pet redova, obostrano

Opis i cenaDispleji emituju cene naftnih derivata,
Tehničke karakteristike za displeje:
Tip led dioda na digitalnom displeju: OVALNA – OUTDOOR, vidljivost noću i na dnevnom svetlu:
horizontalna vidljivost: 110°
Po zahtevu ugrađujemo i žute, crvene, zelene, plave i bele led diode.
U kompletu su i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju)
Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
Visina brojeva koje izrađujemo:
visina brojeva: 200mm, dva reda led su segmenti
Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog wireless RF kontrola;
Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju jače svetli displej a noću slabije;
Displeji sa elektronikom rade autonomno, tj. treba samo obezbediti napajanje od 230VAC, 50Hz.

Visina brojeva 200mm
AKCIJA

BE200 Visine brojeva 200mm, pet redova, tri broja, obostrano

Opis i cenaVISINE 200mm ZA POKAZIVANJE CENE NAFTNIH DERIVATA SA UPRAVLJAČKOM ELEKTRONIKOM

1. BROJEVI (DIGIT) VISINA 200mm x ŠIRINA 115mm,
segmenti brojeva sa DVA reda led dioda,
sa led diodama OUTDOOR (visokosjajna BELA) …………………… 23 euro / kom + pdv
2. Upravljačka elektronika sa napajanjem kutija 50x50cm ………….. 280 euro/komp + pdv
- Upravljačka jedinica sa mikrokontrolerom
- Ugrađena interna memorija, pamti podešene vrednosti
- Kašnjenje pri uključenju (zaštita kod uklj/isklj)
- Napajanje kontrolne jedinice tip: Mean Well Taiwan www.meanwell.com
- Vodootporna kutija za elektroniku
3. Elektronika sa ručnim terminalom na RF daljinski
podešavanje parametara za cene naftnih derivata ……………… GRATIS
4. Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta DIMER svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju displeji jače svetle, a noću slabije ……….. u ceni

Totem pokazuje pet redova naftnih derivata, po tri broja – obostrano
5reda x 3broja x 2strane x 23euro = 690e +pdv
Upravljačka elektronika sa napajanjem i daljinskim: 280e + pdv

Ukupno za komplet: 970euro + pdv

Tehničke karakteristike za displeje:
• Tip led dioda na digitalnom displeju: BELA OVALNA – OUTDOOR,
vidljivost noću i na dnevnom svetlu: horizontalna vidljivost: 120°;
• U cenu su uračunati i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju sa utikačima za montažu)
• Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
• Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog RF kontrola (u ceni);
• Ukupna potrošnja: max. 150W; (monofazna struja);
• Displeji se montiraju pomoću 4 šrafa na podlogu koju obezbeđuje kupac (preporučujemo pertinaks)
• displeje montiramo sa unutrašnje strane totema, što znači da totem mora da bude zaštićen od atmosferskih uticaja, unutar totema mora da se obezbedi strujanje vazduha, tj. Displeji se ne mogu ugraditi u kutiju koja nema ventilaciju.
• U kompletu se nalaze displeji, elektronika sa daljinskim i uputstvo za montažu i rad.


AKCIJA

BE200 Visine brojeva 200mm, pet redova, četiri broja, obostrano

Opis i cenaVISINE 200mm ZA POKAZIVANJE CENE NAFTNIH DERIVATA SA UPRAVLJAČKOM ELEKTRONIKOM

1. BROJEVI (DIGIT) VISINA 200mm x ŠIRINA 115mm,
segmenti brojeva sa DVA reda led dioda,
sa led diodama OUTDOOR (visokosjajna BELA) …………………… 23 euro / kom + pdv
2. Upravljačka elektronika sa napajanjem kutija 50x50cm ………….. 290 euro/komp + pdv
- Upravljačka jedinica sa mikrokontrolerom
- Ugrađena interna memorija, pamti podešene vrednosti
- Kašnjenje pri uključenju (zaštita kod uklj/isklj)
- Napajanje kontrolne jedinice tip: Mean Well Taiwan www.meanwell.com
- Vodootporna kutija za elektroniku
3. Elektronika sa ručnim terminalom na RF daljinski
podešavanje parametara za cene naftnih derivata ……………… GRATIS
4. Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta DIMER svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju displeji jače svetle, a noću slabije ……….. u ceni

Totem pokazuje pet redova naftnih derivata, po četiri broja – obostrano
5reda x 4broja x 2strane x 23euro = 920e +pdv
Upravljačka elektronika sa napajanjem i daljinskim: 290e + pdv

Ukupno za komplet: 1210euro + pdv

Tehničke karakteristike za displeje:
• Tip led dioda na digitalnom displeju: BELA OVALNA – OUTDOOR,
vidljivost noću i na dnevnom svetlu: horizontalna vidljivost: 120°;
• U cenu su uračunati i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju sa utikačima za montažu)
• Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
• Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog RF kontrola (u ceni);
• Ukupna potrošnja: max. 150W; (monofazna struja);
• Displeji se montiraju pomoću 4 šrafa na podlogu koju obezbeđuje kupac (preporučujemo pertinaks)
• displeje montiramo sa unutrašnje strane totema, što znači da totem mora da bude zaštićen od atmosferskih uticaja, unutar totema mora da se obezbedi strujanje vazduha, tj. Displeji se ne mogu ugraditi u kutiju koja nema ventilaciju.
• U kompletu se nalaze displeji, elektronika sa daljinskim i uputstvo za montažu i rad.


AKCIJA

BE200 Visine brojeva 200mm, pet redova, pet broja, obostrano

Opis i cenaVISINE 200mm ZA POKAZIVANJE CENE NAFTNIH DERIVATA SA UPRAVLJAČKOM ELEKTRONIKOM

1. BROJEVI (DIGIT) VISINA 200mm x ŠIRINA 115mm,
segmenti brojeva sa DVA reda led dioda,
sa led diodama OUTDOOR (visokosjajna BELA) …………………… 23 euro / kom + pdv
2. Upravljačka elektronika sa napajanjem kutija 50x50cm ………….. 300 euro/komp + pdv
- Upravljačka jedinica sa mikrokontrolerom
- Ugrađena interna memorija, pamti podešene vrednosti
- Kašnjenje pri uključenju (zaštita kod uklj/isklj)
- Napajanje kontrolne jedinice tip: Mean Well Taiwan www.meanwell.com
- Vodootporna kutija za elektroniku
3. Elektronika sa ručnim terminalom na RF daljinski
podešavanje parametara za cene naftnih derivata ……………… GRATIS
4. Elektronika za upravljanje jačinom intenziteta DIMER svetlosti displeja u funkciji sunčeve svetlosti, tj. da danju displeji jače svetle, a noću slabije ……….. u ceni

Totem pokazuje pet redova naftnih derivata, po pet broja – obostrano
5reda x 5broja x 2strane x 23euro = 1150e +pdv
Upravljačka elektronika sa napajanjem i daljinskim: 300e + pdv

Ukupno za komplet: 1450euro + pdv

Tehničke karakteristike za displeje:
• Tip led dioda na digitalnom displeju: BELA OVALNA – OUTDOOR,
vidljivost noću i na dnevnom svetlu: horizontalna vidljivost: 120°;
• U cenu su uračunati i kablovi koji povezuju displej sa elektronikom/napajanjem,
(napojni kabel + signalni kabel po displeju sa utikačima za montažu)
• Elektronika pamti unošene vrednosti i kad nije priključen na mrežni napon;
• Displeji pokazuju zadate vrednosti naftnih derivata, a kada želimo da menjamo cene podešavamo tasterima preko bežičnog daljinskog RF kontrola (u ceni);
• Ukupna potrošnja: max. 150W; (monofazna struja);
• Displeji se montiraju pomoću 4 šrafa na podlogu koju obezbeđuje kupac (preporučujemo pertinaks)
• displeje montiramo sa unutrašnje strane totema, što znači da totem mora da bude zaštićen od atmosferskih uticaja, unutar totema mora da se obezbedi strujanje vazduha, tj. Displeji se ne mogu ugraditi u kutiju koja nema ventilaciju.
• U kompletu se nalaze displeji, elektronika sa daljinskim i uputstvo za montažu i rad.


Roba sa lagera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>