Categories

Apotekarski led krst 50×50, 1 reda led dioda svetli konstantno

Opis i cenaObostrana APK50-1D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 50cm x 50cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
JEDAN RED led dioda u željenoj boji, koji svetli konstantno.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Šifra: APK50-1D-KONS
Šifra: APK50-1D-KONS

Apotekarski led krst 50×50, 1 red led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK50-1D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK50-1D-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK50-1D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 50cm x 50cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
JEDAN RED led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Šifra: APK50-1D
Šifra: APK50-1D

Apotekarski led krst 70×70, 1 red led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-1D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-1D-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-1D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
JEDAN RED led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

APK70-1D
APK70-1D

Apotekarski led krst 70×70, 2 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-2D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-2D-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-2D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
DVA REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

APK70-2D
APK70-2D
APK70-2D
APK70-2D

Apotekarski led krst 70×70, 2 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-2D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-2D-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-2D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
DVA REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Šifra: APK70-2D
Šifra: APK70-2D
Šifra: APK70-2D
Šifra: APK70-2D

Apotekarski led krst 70×70, 3 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-3D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-3D-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-3D-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Apotekarski led krst 73×73, 4 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK73-4D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK73-4Dx1 ili
OBOSTRANA APK73-4Dx2 varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
ČETIRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
npr. DVA REDA u sredini su zelene led diode, DVA REDA po konturi su crvene diode.
ili
npr. DVA REDA u sredini su bele led diode, DVA REDA po konturi su zelene diode.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Apotekarski led krst 73×73, 5 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-5D dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-5D-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA APK70-5D-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se paravi od alumin. eloksirani profila sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
PET REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
npr. DVA REDA u sredini su crvene led diode, TRI REDA po konturi su zelene diode.
ili
npr. DVA REDA u sredini su bele led diode, TRI REDA po konturi su zelene diode.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>