Categories

Apotekarski led krst 70×70, SAT-DAT-PUTUJUĆI TEKST, 1 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK70-1D-DISP dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-1D-DISP-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-1D-DISP-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
JEDAN RED led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Displej emituje: SAT-DATUM-PUTUJUĆI TEKST
U displeju boje led dioda po zahtevu: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Podešavanje teksta u displeju pomoću PC računara.
Softver i kabel za komunikaciju u ceni.
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Apotekarski led krst 70×70, SAT-DAT-PUTUJUĆI TEKST, 2 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK70-2D-DISP dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK70-2D-DISP-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK70-2D-DISP-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
DVA REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Displej emituje: SAT-DATUM-PUTUJUĆI TEKST
U displeju boje led dioda po zahtevu: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Podešavanje teksta u displeju pomoću PC računara.
Softver i kabel za komunikaciju u ceni.
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Apotekarski led krst 75×75, SAT-DAT-PUTUJUĆI TEKST, 3 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK75-3D-DISP dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA APK75-3D-DISP-JEDNOSTRANA ili
OBOSTRANA APK75-3D-DISP-OBOSTRANA varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 75cm x 75cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Displej emituje: SAT-DATUM-PUTUJUĆI TEKST
U displeju boje led dioda po zahtevu: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Podešavanje teksta u displeju pomoću PC računara.
Softver i kabel za komunikaciju u ceni.
Napajanje: 230VAC, 50Hz


APK75-3D-DISP zelena
APK75-3D-DISP zelena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>