Categories

Apotekarski led krst 70×70, SAT-DAT-TEMP, 1 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-1D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK70-1D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK70-1D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm x (7cm-JEDNOS, 10cm-OBOSTR)
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
JEDAN RED led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz

SAT i MINUTI
DANI i MESEC
TEMPERATURA

Apotekarski led krst 70×70, SAT-DAT-TEMP, 2 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK70-2D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK70-2D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK70-2D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 70cm x 70cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
DVA REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz

APK70-2D-SAT
APK70-2D-SAT
APK70-2D-SAT

Apotekarski led krst 73×73, SAT-DAT-TEMP, 3 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK73-3D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK73-3D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK73-3D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm x (7cm-JEDNOS, 10cm-OBOSTR)
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz

APK73-3D-SAT ZEL jednost
APK73-3D-SAT ZEL jednost
APK73-3D-SAT ZEL jednost
APK73-3D-SAT ZEL jednost

Apotekarski led krst 73×73, SAT-DAT-TEMP, 3 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK73-3D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK73-3D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK73-3D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz


APK73-3D-SAT
APK73-3D-SAT
APK73-3D-SAT

Apotekarski led krst 73×73, SAT-DAT-TEMP, 3 reda led dioda blinka/dimuje

Opis i cenakod krsta tipa APK73-3D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK73-3D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK73-3D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz


APK73-3D-SAT
APK73-3D-SAT
APK73-3D-SAT

Apotekarski led krst 73×73, SAT-DAT-TEMP, 3 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK73-3D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK73-3D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK73-3D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje.
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz

APK73-3D-SAT-X
APK73-3D-SAT-X
APK73-3D-SAT-X
APK73-3D-SAT-X

Apotekarski led krst 73×73, SAT-DAT-TEMP, 3 reda led dioda blinka/dimuje, obostrani

Opis i cenakod krsta tipa APK73-3D-SAT dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA, APK73-3D-SAT-JEDNOSTR ili
OBOSTRANA, APK73-3D-SAT-OBOSTR varijanta

Apotekarski led krst DVOSTRANI se isporučuje sa konzolom sa mogućnost
montaže na zid, sa 20cm odstojanja od zida.

Karakteristike:
Dimenzija krsta: 73cm x 73cm
Kućište krsta se pravi od eloksiranog aluminijuma sive boje debljine 80mm
Pleksiglas ispred sa folijom u boji po želji kupca
TRI REDA led dioda u željenoj boji, koji blinka/dimuje.
Moguće boje led dioda: crvena, žuta, zelena, plava, bela.
Rad led diodama upravlja elektronika sa mikrokontrolerom
Na sredini krsta emituje: SAT-DATUM-TEMPERATURU (digitalni senzor temperature)
Podešavanje sata pomoću RF daljinskog (u ceni)
Napajanje: 230VAC, 50Hz

Sat sa minutama
Datum
Tempreatura
Konzola za montažu na zid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>