Categories

ML-16x64R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum

Dimenzije displeja (površina emitovanja): 160mmV x 640mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 210mm
Širina kutije: 690mm
Debljina kutije: 70mm

Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 16, Broj led kolona: 64

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML-16x96R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum

Dimenzije displeja (površina emitovanja): 160mmV x 960mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 210mm
Širina kutije: 1010mm
Debljina kutije: 70mm

Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 16, Broj led kolona: 96

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdvML16x96 new – u dva reda
ML16x96 new – sat
ML16x96 new – latinica
ML16x96 new – ćirilica

ML-16x128R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 16, Broj led kolona: 128
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 160mmV x 1280mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 210mm
Širina kutije: 1330mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


Teks u dva reda
Sat i Datum
Animacije
Kvalitetna kutija

ML-16x192R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 16, Broj led kolona: 192
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 160mmV x 1920mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 210mm
Širina kutije: 1970mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv

ML-32x64R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum

Dimenzije displeja (površina emitovanja): 320mmV x 640mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 390mm
Širina kutije: 710mm
Debljina kutije: 70mm

Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 16, Broj led kolona: 96

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML 32×64
ML 32×64
ML 32×64

ML-32x96R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 32, Broj kolona: 96
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 320mmV x 960mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 370mm
Širina kutije: 1010mm
Debljina kutije: 100mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdvML32x96R outdoor
ML32x96R outdoor
ML32x96R outdoor
ML32x96R outdoor

ML-32x128R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 32, Broj kolona: 128
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 320mmV x 1280mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 390mm
Širina kutije: 1330mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML-32x160R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 32, Broj kolona: 160
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 320mmV x 1600mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 390mm
Širina kutije: 1650mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML-32x224R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 32, Broj kolona: 224
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 320mmV x 2240mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 390mm
Širina kutije: 2310mm
Debljina kutije: 60mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML 32×224
ML 32×224
ML 32×224
ML 32×224 namontiran

ML-48x64R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 32, Broj kolona: 96
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 480mmV x 640mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 530mm
Širina kutije: 690mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

ML-48x96R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 48, Broj kolona: 96
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 480mmV x 960mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 550mm
Širina kutije: 1030mm
Debljina kutije: 100mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv
Držač za kačenje displeja na zid
(lako za montiranje, kači se kao slika) ……………………………. 40euro + pdv


Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

ML 48x96R šest redova
ML 48x96R
ML 48x96R
ML 48x96R

ML-48x128R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 48, Broj kolona: 128
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 480mmV x 1280mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 550mm
Širina kutije: 1350mm
Debljina kutije: 100mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv
Držač za kačenje displeja na zid
(lako za montiranje, kači se kao slika) ……………………………. 40euro + pdv

ML-48x160R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 48, Broj led kolona: 160
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 480mmV x 1600mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 540mm
Širina kutije: 1700mm
Debljina kutije: 100mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML-48x192R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj led redova: 48, Broj led kolona: 192
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 480mmV x 1920mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 530mm
Širina kutije: 1970mm
Debljina kutije: 70mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.
Držač za kačenje displeja na zid, lako za montiranje, kači se kao slika (u ceni)

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML48x192R
ML48x192R
ML48x192R
ML48x192R

ML-64x192R new

Opis i cenaZa SPOLJAŠNJU UPOTREBU, boja kutije: siva, materijal: eloksirani aluminijum
Diode: crvena SUPERHELL – vidljiv i danju – VISOKOSJAJNE
Broj redova: 64, Broj kolona: 192
Dimenzije displeja (površina emitovanja): 640mmV x 1920mmŠ

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 730mm
Širina kutije: 2010mm
Debljina kutije: 100mm

Digitalni displej je u mogućnosti da emituje putujući tekst, statični tekst, animacije, tačno vreme, datum i temperaturu (opcija) u jedno ili više redova.
Tekst u digitalni displej se lako programira pomoću namenskog korisničkog softvera koji radi u Windows okruženju.
Moguće uneti LATINIČNE I ĆIRILIČNE FONTOVE kao i svih ostalih fontova koje podržava Windows.
Velika rezolucija dobra vidljivost i sa veće daljine.
Moguće izabrati 24 tipova animacija za naš tekst, ciklično, putujući, padajući,
blinka, da se test kreće sa desna na levo, sa leva na desno, od gore na dole,
od dole na gore, statično, pahuljice… Menjanje brzine putujućeg teksta.
Mogućnost dodatnih animacija kao “led trčanje” po rubu displeja i blinkanje cele konture dok traje ispis…
Mogućnost ubacivanja gotovih animacija.
Mogućnost schedule programiranja, da se displej automatski uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.
Mogućnost programiranje intenziteta led dioda.
Prenos podataka u displej:
Pomoću memorijske USB kartice (na računaru kreiramo poruku i snimimo na USB memoriju, zatim USB memoriju priključimo na displej).
U našim displejima koristimo kvalitetna napajanja isključivo tipa MEAN WELL
Displej radi preko napajanja 230VAC, 50Hz (šuko utikač).
Pri kupovini u kompletu dobijate displej, kabel za komunikaciju i CD sa softverom i uputstvo na srpskom.

Digitalni senzor za merenje temperature za višeredne displeje,
senzor na kablu od 0,6m dužine ……………………………………. 20 eura + pdv


ML64x192R outdoor
ML64x192R outdoor
ML64x192R outdoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>