Categories

ZVEZDANO NEBO sa 100niti x 1m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 100kom x 1m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

ZVEZDANO NEBO sa 150niti x 1m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 150kom x 1m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

ZVEZDANO NEBO sa 100niti x 2m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 100kom x 2m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Komplet u kutiji

ZVEZDANO NEBO sa 150niti x 2m- RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 150kom x 2m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.
Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Komplet u kuitiji

ZVEZDANO NEBO sa 200niti x 2m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 200kom x 2m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Komplet u kutiji

ZVEZDANO NEBO sa 300niti x 2m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 300kom x 2m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog generatora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže:
Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

ZVEZDANO NEBO sa 100niti x 3m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 100kom x 3m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.
Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Plava boja
Komplet u kutiji

ZVEZDANO NEBO sa 150niti x 3m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 150kom x 3m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.
Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Plava boja
Komplet u kutiji

ZVEZDANO NEBO sa 200niti x 3m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 200kom x 3m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.
Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

ZVEZDANO NEBO sa 300niti x 3m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 300kom x 3m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog generatora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže:
Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

ZVEZDANO NEBO sa 200niti x 4m – RGB – komplet

Opis i cenaKomplet sadrži:
1. Optička vlakna 200kom x 4m x (debljina vlakana 0,5mm ili 0,75mm)
2. RGB kontroler sa daljinskim
3. Napajanje na 220VAC, 50Hz
4. Upustvo za rad
Emitovane boje: RGB (crvena, zelena plave i sve njihove kombinacije).
Samo za unutrašnju upotrebu.
Gustina postavljanja po m2: od 40 do 80 niti
Dimenzije svetlosnog gneratora: 120x100x50mm

Način rada:
Komplet radi samostalno, sa daljinskim možemo da biramo između 11 programa, dimovanje rgb boja, fade, statične boje: crvena, zelena, plava, ljubičašta, žuta, cian i bela boja, talasanje boja…
Ugradno mesto: dekorativna rasveta za kuće, kafiće, barove, saune itd.

Način montaže: Izbušimo rupu u gipsu od 1mm, gurnemo optičko vlakno da viri iz rupe 5mm, sa zadnje strane vlakno fiksiramo sa DRVOFIX-om. Posle farbanja gipsa, sa finom sečicom odsečemo višak vlakna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>