Categories

Programator sa jednim kanalom paljenja – 1KAN

Opis i cenaPROGRAMATORI – ELEKTRONIKA ZA REKLAME – DRAJVERI ZA LED DIODE
Programator je u mogućnosti da po odgovarajućem redosledu pali i gasi led lampice.
Koristi se za reklame gde su konture slova formirani od led diodama.
Standardno izrađujemo programatore od 1 do 8kanala.
Mogućnost podešavanje brzine programa.
Ima programa koji uključuju led diode postepeno (PWM), gde imate osećaj da se “budi i gasi” svetlost led dioda.
Napajanje: 12CDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).

PROG-1

Programator sa dva kanalom paljenja – 2KAN

Opis i cenaPROGRAMATORI – ELEKTRONIKA ZA REKLAME – DRAJVERI ZA LED DIODE
Programator je u mogućnosti da po odgovarajućem redosledu pali i gasi led lampice.
Koristi se za reklame gde su konture slova formirani od led diodama.
Standardno izrađujemo programatore od 1 do 8kanala.
Mogućnost podešavanje brzine programa.
Ima programa koji uključuju led diode postepeno (PWM), gde imate osećaj da se “budi i gasi” svetlost led dioda.
Napajanje: 12VDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).

PROG-2

Programator sa tri kanalom paljenja – 3KAN

Opis i cenaPROGRAMATORI – ELEKTRONIKA ZA REKLAME – DRAJVERI ZA LED DIODE
Programator je u mogućnosti da po odgovarajućem redosledu pali i gasi led lampice.
Koristi se za reklame gde su konture slova formirani od led diodama.
Standardno izrađujemo programatore od 1 do 8kanala.
Mogućnost podešavanje brzine programa.
Ima programa koji uključuju led diode postepeno (PWM), gde imate osećaj da se “budi i gasi” svetlost led dioda.
Napajanje: 12CDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).

PROG-3

Programator sa četiri kanalom paljenja – 4KAN

Opis i cenaPROGRAMATORI – ELEKTRONIKA ZA REKLAME – DRAJVERI ZA LED DIODE
Programator je u mogućnosti da po odgovarajućem redosledu pali i gasi led lampice.
Koristi se za reklame gde su konture slova formirani od led diodama.
Standardno izrađujemo programatore od 1 do 8kanala.
Mogućnost podešavanje brzine programa.
Ima programa koji uključuju led diode postepeno (PWM), gde imate osećaj da se “budi i gasi” svetlost led dioda.
Napajanje: 12CDC
Izlaz: MOSFET BUZ11, zajednička anoda
Izlazna struja: do 0,7A/kanalu (po zahtevu može i veće opterećenje)
Programator je za unutrašnju upotrebu (treba da bude namontiran unutar reklame).PROG-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>