Categories

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL60-4D

Opis i cenakod sat/alarma tipa AL60 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL60-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL60-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kućišta: 150mm
Širina kućišta: 280mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 60mm x 33mm, jedan red dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL60-4D – Sat
AL60-4D – Datum

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL100-4D

Opis i cenakod sat alarma tipa AL100 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL100-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL100-4Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 160mm
Širina kutije: 420mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 100mm x 55mm, jedan red dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Moguće je programiranje 20 alarmnih vremena po zahtevu (za proizvodne hale).
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL100-4D
AL100-4D
AL100-4D sa sirenom

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL150-4D

Opis i cenakod sat alarma tipa AL150 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL150-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL150-4Dx2 varijanta

Dimenzija kućišta:
Visina kutije: 210mm,
Širina kutije: 560mm
Debljina kutije: od 70mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 150mm x 75mm, jedan red led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL150-4D
CL150-4d sa sirenom
sa sirenom i strobo svetilj.
sa sirenom i strobo svetilj.

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL200-4D

Opis i cenakod sat alarma tipa AL200 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL200-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL200-4Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije:260mm,
Širina kutije:710mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 200mm x 115mm, jedan red led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Moguće je programiranje 20 alarmnih vremena po zahtevu (za proizvodne hale).
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL-200
AL-200
AL-200 u pogonu
AL-200 u pogonu

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL250-4D

Opis i cenakod sat alarma tipa AL250 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL250-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL250-4Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 310mm,
Širina kutije: 860mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 250mm x 135mm, tri reda led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Moguće je programiranje 20 alarmnih vremena po zahtevu (za proizvodne hale).
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL-250
AL-250

Industrijski Digitalni Led SAT/ALARM – AL300-4D

Opis i cenakod sat alarma tipa AL300 dostupne su dve varijante:
JEDNOSTRANA šifra: AL300-4Dx1 ili
OBOSTRANA šifra: AL300-4Dx2 varijanta

Dimenzija kutije:
Visina kutije: 360mm
Širina kutije: 1100mm
Debljina kutije: od 50mm do 100mm u zavisnosti od namene

Dimenzija brojeva: 300mm x 170mm, tri reda led dioda po segmentu
Boja led diode: CRVENA difuzna visokosjajna, vidljiv iz daljine i pri jakom suncu.
Ugao vidljivosti sata/alarma: 120° horizontalno.

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
Sat/Alarm emituje: tačno vreme i datum.
Sat/Alarm ima 4 brojeva izgled : 88:88 → 88.88. Sat emituje jedan za drugim sledeće:
tačno vreme, (sate i minute, 3/4vremena), datum, (dan i mesec, 1/4vremena).
Sat/Alarm je u mogućnosti da računa prestupnu godinu.
Moguće je programiranje 20 alarmnih vremena po zahtevu (za proizvodne hale).
Mogućnost podešavanja 20 alarmnih vremena, koje se može proizvoljno aktivirati i Sat/Alarm je u mogućnosti da u zadatom vremenu aktivira sirenu (sirena nije u kompletu sa Satom/Alarmom, to se naručuje posebno).
Podešavanje Sata/Alarma se vrši pomoću RF daljinskog (u ceni), uređaj ima mogućnost da radi sa GPS modulom i antenom koji vrši sinhronizaciju vremena preko satelita (opcija/doplata).
Sat/Alarm računa vreme kad nije priključen na mrežu (postoji back-up baterija).
Sat/Alarm ima relejni izlaz od 10A/230AC (radni kontakt).
Kućište sata/alarma izrađujemo od eloksiranog aluminijuma sive boje, estetskog izgleda, sa pleksiglasom sa prednje strane.
Izrađujemo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
U našim uređajima koristimo kvalitetna napajanja od proizvođača „Mean Well“ www.meanwell.com
Napajanje: 230VAC, 50Hz, šuko utikač (sa 1,5m kabla)

AL-300
AL-300

PIEZO SIRENA MALA UGRADNA – na 220VAC

Opis i cenaPiezo sirena na 230VAC
Ugrađena a kutiju sata/ alarma Ø22mm
Crvena sijalica sa Piezo zujalicom pali se naizmenično 1sec uključeno, 1sec isključenoDimenzije
Izgled

Piezo sirena TCZ 230VAC 100dB

Opis i cenaPiezo sirena
Boja plastike: bela ili crna
Napajanje:230VAC
Struja potrošnje: 0.1A
Jačina zvuka 100 dB
IP Zaštitita: IP55
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Dimenzije: fi135mm, visina: 100mm, dužina: 150mm
Težina: 800g
Proizvođač: Gikoka – Taiwan

Izgled sirene
Dimenzije

KLH – MINI TRUBA SA LEVKOM 88dB 230VAC

Opis i cenaKLH – MINI TRUBA SA LEVKOM na 230VAC
Signalna truba za industriju, Mini truba sa levkom za hale,
Elektro mehanička sirena, Mala sirena sa levkom
Napajanje:230VAC
Struja potrošnje: 0.1A
Jačina zvuka: 88 dB
Zaštitita: IP43
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Dimenzije: visina: 152mm, širina: 80mm
Težina: 180g
Proizvođač: AUER – Austrija, www.auer-signal.com

Izgled KLH trube
Zaštita: IP43
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Jačina zvuka: 88 dB

HPT – SIGNALNA TRUBA SA LEVKOM 108dB, 230VAC

Opis i cenaHPT – SIGNALNA TRUBA SA LEVKOM na 230VAC
Signalna truba za industriju, Signalna truba sa levkom za hale,
Elektromehanička sirena, Sirena sa levkom
Napajanje:230VAC
Struja potrošnje: 0.1A
Jačina zvuka: 108 dB (mereno na 1m rastojanja od trube)
Zaštitita: IP55
Boja: siva
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Dimenzije: fi132mm, visina: 330mm, širina: 140mm
Težina: 800g
Proizvođač: AUER – Austrija, www.auer-signal.com

Izgled sirene/trube
Zaštita: IP55
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Jačina zvuka 108 dB

SIGNALNA TRUBA ES2 86-106dB

Opis i cenaElektro mehanička sirena/truba
Mogućnost biranja izlaznog tona pomoću internih prekidača
Napajanje:230VAC
Struja potrošnje: 0.1A
Jačina zvuka 86-106 dB
IP Zaštitita: IP65
Ambijentalna radna temperatura: -20 +70C
Dimenzije: fi105mm, visina: 85mm
Težina: 295g
Proizvođač: Auer – Austrija, www.auer-signal.com

Izgled sirene
Zaštita: IP65
Ambijentalna temperatura: -20 +70C
Jačina zvuka: 88 dB

STROBO SVETILJKA na 230VAC

Opis i cenaSTROBO SVETILJKA
Napajanje: 230VAC
Struja potrošnje: 25mA
Zaštitita: IP65
Ambijentalna temperatura: -20 +50C
Dimenzije: fi1 65mm, visina: 55mm
Proizvođač: Auer – Austrija, www.auer-signal.com

Izgled
Zaštita: IP65
Ambijentalna temperatura: -20 +70C

GPS MODUL SA ANTENOM BR-355

Opis i cenaGPS MODUL SA ANTENOM
Automatsko podešavanje sata preko GPS signala sa satelita.
GPS sinhronizacija podrazumeva da zimsko i letnje vreme automatski se podešava, sinronizaciju vremena sat automatski vrši preko satelita

GPS MODUL SA ANTENOM

GPS Modul + GPS Antena CLICK

Opis i cenaGPS Modul + GPS Antena CLICK
Automatsko podešavanje sata preko GPS signala sa satelita.
GPS sinhronizacija podrazumeva da zimsko i letnje vreme automatski se podešava, sinronizaciju vremena sat automatski vrši preko satelita. Elektronika GPS modula se nalazi unutar kućišta i kači se na glavnu elektroniku sata, dok aktivna GPS antena je izvan kućišta sata.

Izgled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>